Ποιες είναι οι σωστές αποστάσεις μεταξύ των λαχανικών σε ένα λαχανόκηπο;