Μέτρα πρόληψης για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού